Tee kodistasi kunnan päätöksenteon keskus

Fujitsun CaseM-ratkaisu tekee kuntapäättäjien etätyöstä mahdollista

Fujitsu haluaa osaamisellaan turvata suomalaisten elämänlaatua ylläpitävien ja turvaavien yritysten, organisaatioiden ja päätöksentekoelimien toiminnan myös näissä poikkeuksellisissa olosuhteissa. Etätyö on nyt muodostunut tarpeelliseksi osaksi myös kuntapäättäjien arkea. Kuntien päätöksenteko tarvitsee tuekseen normaaleja yhteydenpitovälineitä tehokkaampia ja luotettavampia ratkaisuja.

Fujitsun CaseM-järjestelmäkokonaisuuden suunnitteluvaiheessa on huomioitu tiedonhallinnan korkean tason vaatimukset. Näin CaseM:sta on muodostunut valmis, konfiguroitava, moderni ja modulaarinen sovellus, joka helpottaa ja nopeuttaa asiantuntijoiden työtä.

CaseM-järjestelmän modulaarisuuden ansiosta voit ottaa käyttöön juuri ne moduulit, joita toimintanne edellyttää. Kun tiedonhallinnasta tulee vaivattomampaa, eikä asioiden etenemistä järjestelmässä tarvitse enää seurata niin tarkkaan, vapautuu enemmän voimavaroja itse päätöksentekoon.

Fujitsun ja Kuntien Tieran yhteistyössä järjestämässä webinaarissa kuulet CaseM-ratkaisun edut kuntasektorin toiminnalle. 

CaseM auttaa kuntasektoria työskentelemään ja tekemään tarvittavia päätöksiä karanteenistakin. Sen avulla onnistuvat kokousten järjestäminen etänä, äänestysprosessit sekä sähköinen allekirjoittaminen turvallisesti ja luotettavasti. Webinaarissa asiantuntijat näyttävät, miten nämä ominaisuudet käytännössä toimivat.

Järjestimme webinaarin 15.4.2020 yhteistyössä Kuntien Tieran kanssa. Fujitsun CaseM-ratkaisu on helppo ottaa käyttöön Tieran puitesopimuksen kautta.

 

Webinaarin ohjelma

Avaus:
Ilona Ylinampa, Head of Information Management, Fujitsu
Vesa Heinälä, Liiketoimintajohtaja, Kuntien Tiera

Asiantuntijat:
Jörgen Rejström, Development Manager, Fujitsu
Jorma Kainulainen, Development Manager, Fujitsu

Asiantuntijat esittelevät käytännönläheisesti CaseM-tiedonhallintapalvelun ratkaisut, joilla tuetaan sähköisten kokousten järjestämistä ja sähköistä päätöksentekomenettelyä.

Täytä lomakkeen tiedot ja kuuntele tallenne

Thank you.